To, že 22. apríl patrí našej Zemi, už všetci vieme. V tento deň by mal každý z nás prispieť a urobiť niečo dobré pre našu planétu. Ale prečo to robiť len v tento deň? Predškoláci zo Súkromnej materskej školy Life Academy pripravili letáčik s rôznymi aktivitami, ktorými môžeme zlepšovať neustále sa zhoršujúci stav našej Zeme. Letáčiky rozdávali ráno pri príchode ostatných detí do škôlky. Okrem letáčika však každý dostal niekoľko otázok: „Prišli ste do škôlky autom alebo pešo?“ „Pijete vodu z vodovodu alebo z plastových fliaš?“ „Separujete odpad?“ a mnoho ďalších. Výsledok našej ankety Vás naozaj poteší. Väčšina rodičov a detičiek sa správa k našej planéte veľmi zodpovedne a robia veci EKO-správne.