Mladý Európan je názov súťaže, na ktorej sa zúčastnili žiačky štvrtého ročníka bilingválneho študijného odboru – Nina O., Vanessa Mária B. a Laura K.. Cieľom súťaže je zvýšiť povedomie a vedomosti o Európskej únii u mladých študentov. Zastrešuje ju Zastúpenie Európskej komisie a 10 regionálnych informačných centier Europe Direct, ale aj Úrad vlády Slovenskej republiky.

Súťaž sa konala v hoteli Satel v Poprade a zúčastnilo sa na nej sedem škôl od Liptovského Mikuláša cez Poprad až po Spišskú Starú Ves.

Súťaž pozostávala z troch súťažných kôl. Vedomostný kvíz a jazyková tajnička tvorili prvé 2 kolá súťaže. Posledné kolo bol kvíz, v ktorom si študenti overili svoje znalosti z histórie, geografie, ale aj o osobnostiach a najvýznamnejších dominantách Európskej únie. Využili aj svoje praktické vedomosti o súčasnej situácii v európskych inštitúciách a samotnej Európskej únii. Zo siedmich zúčastnených súťažných tímov sa do posledného tretieho kola dostali len tri najlepšie tímy s najvyšším počtom bodov. Naše študentky po vyhlásení postupujúcich do posledného kola nešetrili radosťou a prekvapením. ,,Keď som videla tabuľku s výsledkami, myslela som si, že sme skončili posledné, pretože v poradí sme boli siedme, ale keď ukázali medzisúčet výsledkov, tak som sa veľmi potešila,” uviedla Ninka.

Dievčatá si zo súťaže odniesli nové skúsenosti, poznatky, ale aj vecné ceny. Napriek tomu, že nepostúpili na celoslovenské kolo, obsadili krásne tretie miesto a aj touto cestou im blahoželáme.

Ak sa vám tento článok páči, neváhajte ho lajkovať, zdieľať alebo komentovať na našom Facebooku gymnázia, Instagrame alebo Twitteri. Ďakujeme za každú vašu reakciu.