V prípade núdze neváhaj kontaktovať niektorú z týchto liniek pomoci