Zvedaví štvrtáci, naši Pozorovatelia mali možnosť vytvoriť vlastný model Ziplinu. Inšpiroval nás Alexov ocko, pán Novýsedlák, ktorý projektoval Zipline na Kubínskej holi. Svojou prezentáciou nadchol tvorivých žiakov a odpovedal na množstvo zvedavých otázok. Budúci projektanti vytvorili svoje modely a perfektne ich odprezentovali.