V minulom týždni prezentovali svoje ročníkové práce Dobrodruhovia, Objavitelia, Kozmonauti a Prieskumníci. Žiaci sa na tento veľký deň pripravovali počas celého školského roka. K zvoleným témam zodpovedne vyhľadávali potrebný materiál vo forme článkov alebo obrázkov. Pred publikom, ktoré tvorili spolužiaci z ostatných tried a rodičia, vystúpili bez trémy. Práce boli prezentované formou plagátov alebo power pointových prezentácií. Niektorí žiaci spestrili svoju prezentáciu modelom, ochutnávkou nátierky či živým zvieratkom. Témy boli rôznorodé – od rastlín a zvierat cez šport, cestovanie, poľnohospodárske stroje, vlajky, osobnosti, stíhačky, lanovky, históriu áut až po mestá, z ktorých pochádzame. Postupujúcim blahoželáme a držíme päste v školskom kole.