Najlepší z najlepších zo všetkých tried našej školy – od 1.B až po 9.O, sa dnes stretli, aby ukázali svoj prezentačný talent a šikovnosť pred ostatnými spolužiakmi školy. Detských divákov zaujali naozaj všetky témy a my blahoželáme všetkým postupujúcim za úspešné zvládnutie tohto náročného kola Vedeckej konferencie