Žiaci základnej školy navštívili tanečné pásmo pripravené žiakmi tanečného a dramatického odboru ZUŠ na Štefánikovej ulici v Poprade. Symbiózu – teda spojenie či prelínanie rôznych druhov tanca sme mali možnosť vidieť a precítiť na tanečnom pódiu.