21. marca je Svetový deň Downovho syndrómu. Kedže títo ľudia sa narodia s nadbytočným chromozómom, sú trošku odlišní, no jedineční zároveň. U nás v škole sme tento deň venovali úcte a rešpektu k ľuďom s touto odlišnosťou. Kedže chromozóm je podobný ponožke, v tento deň nosia ľudia ako znak ľudskej jedinečnosti dve rozdielne ponožky. Bola to pre nás výzva, už vieme, že ľudská individualita robí tento svet pestrejším a zaujímavejším.