Po polročnej príprave štyridsať žiakov 1. – 5. ročníka a kvarty Súkromného gymnázia absolvovalo zaujímavý program. Life Academy v spolupráci s Asociáciou pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) pripravila v rámci projektu Cesty za vedou poznávací zájazd do Švajčiarska. Hlavným bodom tejto exkurzie bola návšteva Európskej organizácie jadrového výskumu (CERN).

Vyrazili sme v utorok 11. decembra o 18:30. Ráno sme boli vo Švajčiarsku, pri meste Wintherthur, kde sme navštívili TECHNORAMU, interaktívne múzeum s pokusmi, ktoré sme si mohli vyskúšať aj na sebe. Názorné a zážitkové vyučovanie je totiž omnoho lepšie ako memorovanie učiva v škole.
Druhý deň sa začal v hlavnom meste Švajčiarskej konfederácie Berne návštevou Múzea Alberta Einsteina, ktorý je považovaný za najvýznamnejšieho vedca 20. storočia. Okrem toho sme absolvovali prehliadku historického centra mesta. Navštívili sme dom Alberta Einsteina, zvonicu s orlojom Zytglosse, jednu z najväčších stavieb Bundeshaus (budova Spolkového parlamentu), radnicu, kláštorný chrám sv. Vincence, Bärengraben – priekopu s medveďmi, tiež ulicu Marktgasse.

Večerná, vianočne odetá Ženeva bola úchvatná – katedrála sv. Petra, Bourg-de-Four, radnica, pamätník venovaný dejateľom reformačného hnutia, kvetinové hodiny, budova OSN. Túlame sa skvostne vyzdobenými ulicami, nečudo, že Ženeva lákala a láka bohatých a slávnych.

Na ďalší deň konečne vytúžený CERN, kde sme sa stretli aj s českými a slovenskými pracovníkmi. Najprv sme navštívili Glóbus vedy a inovácií, predurčený na organizovanie mnohých akcií, konferencií a jednorazových výstav, kde sme so zatajeným dychom sledovali veľkoplošnú projekciu o vesmíre. Nasledovala prezentácia, o tom čo je vlastne CERN, ako tam pracujú, aké odpovede hľadajú, čo je to Higgsov bozón a, samozrejme, čo nás čaká počas prehliadky. Najprv sme si pozreli veľký hangár, kde technici vyrábajú, testujú jednotlivé časti urýchľovača. Ukázali nám prípravu magnetov pre Veľký hadrónový urýchľovač (LHC), expozíciu Cosmodrom. Presunuli sme sa do budovy detektoru ATLAS, jedného zo štyroch detektorov častíc LHC. Síce sme nevideli samotnú „rúru“, pretože prebiehala jej kalibrácia, ale videli sme expertov v akcii. Zaoberajú sa časticovou fyzikou, urýchľovač, ktorý tam majú, je najväčší na svete. Protóny a jadrá atómov v ňom obiehajú takmer rýchlosťou svetla.

Lúčime sa, blížime sa k nášmu autobusu a vtipkujeme, kiežby nás mohol presunúť rýchlosťou svetla domov. Možno o niečo múdrejší a možno nie, možno len pátrajúci po otázkach či odpovediach o našom očarujúcom svete.