So žiakmi Life Academy sa každoročne snažíme pomáhať. Preto nás v našej škole sprevádza akcia U NÁS SA DOBRO NÁSOBÍ. V hoteli Atrium sme si vlastnoručne napiekli rukavičkové perníčky a bolo nám tak dobre, že sme nechceli odísť od vaľkania a vykrajovania. Rozhodli sme sa, že potešíme ľudí mesta Poprad na vianočných trhoch. Darčekové taštičky sme vymaľovali krásnymi snehovými vločkami. Naším cieľom bolo šíriť dobro ďalej. Za dobré skutky, ktoré ľudia plnili, dostali od nás naše perníkové darčeky. Veríme, že v tento predvianočný čas sme posunuli posolstvo dobra.