Mesiac október je tradične nazývaný ako mesiac úcty k starším. Keďže našich žiakov učíme vážiť si mladších aj starších, tak sa radi zapojili do tohto projektu.

V priebehu celého mesiaca si žiaci chystali rôzne pekné výtvory pre obyvateľov Centra sociálnych služieb – zariadenie pre seniorov na ulici Okružná v Poprade.

V spolupráci s pani Vnenčákovou sme rozdali pozdravy, na ktorých naši žiaci usilovne pracovali. ,,Ja som nakreslil auto Škoda 120, to niekoho isto poteší,” podotkol Paľko a mal pravdu. Tak isto aj mnohé ďalšie obrázky z dielne Objaviteľov, krásne pozdravy Dobrodruhov, originálne výtvory Kozmonautov, či premyslené výroky našich najstarších Prieskumníkov vyčarili úsmev na každej tvári. Vďaka tomuto nadšeniu sme sa rozhodli pripraviť si na december program a spríjemniť im tým nastávajúce vianočné chvíle.