Ako sa naši prváci riadnymi študentmi školy stali

16. november 2018 bol pre mnohých študentov našej školy deň ako každý iný, no pre našich prvákov to bol deň D, deň skutočne výnimočný. Bol to deň, keď boli tretiakmi prijatí medzi riadnych študentov našej školy.

Tretiaci sa na tento deň tešili od začiatku školského roku a pripravovali sa skutočne svedomito. Ich prvotná radosť a nadšenie síce trochu opadli, keď zistili, že príprava imatrikulácie je vec náročná, no na ich zodpovednej príprave to vôbec neubralo. Vyber témy – Liečebný ústav – odôvodnili tým, že každý kolektív má svoje baktérie a vírusy a keďže prváci prichádzajú do úplne nového kolektívu, chceli ich najskôr preliečiť, aby rýchlo zapadli medzi ostatných študentov Life Academy a tiež, aby čo najmenej chýbali v škole. O tom, že sa program skutočne niesol na vlne humoru, svedčia napríklad scénky vyznávania lásky, súťaže, akými boli pukanie múkou naplnených balónov chrbtami, nanášanie make-upu chlapcami, jedenie jogurtu so zaviazanými očami. Program imatrikulácie bol ukončený zložením prísahy prvákmi pred pani riaditeľkou a všetkými zúčastnenými učiteľmi a študentmi školy.

Držíme palce mladším študentom s organizáciou podujatia a prajeme im, aby to kolektív ich triedy scelilo tak, ako to scelilo študentov 3. A triedy.