Žiaci tretieho a štvrtého ročníka Súkromného gymnázia v Poprade mali skvelú príležitosť zúčastniť sa na vedeckej prednáške Science Slam.

Science Slam je jedinečný vedecko-popularizačný projekt, cieľom ktorého je ukázať žiakom, že veda je zaujímavá a zábavná a že stať sa vedcom a bádať na plný úväzok stojí za to.

Celá prednáška bola rozdelená na dve časti. V prvej časti niekoľko študentov a mladých vedcov z Masarykovej univerzity v Brne postupne vystúpilo a predstavilo svoju prácu – svoj výskum, ktorému sa práve venujú, a to jednoduchým a zábavným spôsobom. Naši žiaci si vypočuli jednotlivé prejavy, počas ktorých si skúsili odpovedať na zaujímavé a neraz i záludné otázky z oblasti prírodných vied.

V druhej časti mali žiaci možnosť porozprávať sa s rečníkmi v malých skupinách, pýtať sa ich na podrobnosti ich výskumu, ale aj na vysokoškolský život.