Náš školský časopis Life in the Academy má síce len dva roky, no na účte mu už za ten krátky čas pribudlo 6 ocenení z rôznych súťaží. Veľmi nás potešilo, že i tretí rok vydávania časopisu začal rovnako úspešne. V priebehu dvoch týždňov získal 3 nové ocenenia. V celoslovenskej súťaži časopisov Pro Slavis 2018 to bola Cena Domu Matice slovenskej v Žiline a 28. novembra v krajskej súťaži v Prešove získal umiestnenie v zlatom pásme i cenu za najlepšiu titulku spomedzi 21 zúčastnených časopisov. Redakčnej rade srdečne blahoželáme.