November je mesiac, v ktorom sa už tradične v našej škole koná olympiáda z anglického jazyka. Tohtoročnej olympiády sa zúčastnilo celkovo 21 študentov, ktorí súťažili v piatich rozličných kategóriách 1A, 1B, 1C, 2C1 a 2C2. Študenti si preverili svoje vedomosti z gramatiky a slovnej zásoby anglického jazyka, otestovali si svoje zručnosti v čítaní, počúvaní a rozprávaní.

Všetci študenti podali vynikajúci výkon, no víťazom môže byť v každej kategórii len jeden. Najlepšími sa v jednotlivých kategóriách stali – v kategórii 1A Karolína Alexandra Fiala, 1B Lucia Luxová, 1C Lenny Simora, 2C1 Michaela Kostúrová a 2C2 Martin Polerecký.

Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v ďalších kolách.