Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube 
V poobednej besede „kreslo pre hosťa“ sme privítali Šimonkovu babku, ktorá je hygieničkou.
Dozvedeli sme sa, že na prácu hygienika sú potrebné výborné vedomosti z matematiky a biológie a neskôr keď vyrastieme, môžeme študovať pracovné lekárstvo. Pozorovatelia si vyskúšali niektoré ochranné prostriedky, ako tlmiče na uši a ochranné helmy. Naučili sme sa umyť si ruky tak, aby boli naozaj čisté a aby sme neochoreli. Najväčším zážitkom bolo meranie hluku v našej triede. Hlukomerom sa zistilo, že trieda 2.P dokáže urobiť hluk v intenzite štartujúceho raketoplánu. To by ste o nás nepovedali, však?
— Eva Mýtniková