Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube 
Literatúra má v živote významné miesto. Preto je dôležité podporovať vzťah k nej už od útleho veku, či už vo forme poézie alebo prózy. Preto sme si aj u nás uctili velikána ako bol P.O. Hviezdoslav a zapojili sme sa do súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy: Hviezdoslavov Kubín. Po triednych kolách sa tí najúspešnejší dostali do školského kola. Na prvých priečkach sa umiestnili dve dievčatá. S poéziou je to Výskumníčka Alexandra Mišková a v próze sa na prvom mieste umiestnila Námorníčka Viktória Mešárová.  Blahoželáme všetkým zúčastneným a veríme, že dievčatá podajú na obvodnom kole svoj najlepší osobný výkon.
— Lucia Lavková