Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube 

Keď Amerike vládol prísny duch puritánov, kňazi boli pohľadní, vášniví a nablízku, a manželia možno kdesi na dne mora… Hester odvážne znášala svoj trest — na hrudi písmeno symbolizujúce jej hriech, v náručí dieťa, ktorého otca nechce prezradiť.
Aj živý obraz nás naučí, ako romantickí autori hľadeli na prísnosť svojich predkov. Čítajte The Scarlet Letter — (Šarlátové písmeno) spolu so IV. A. 🙂

— AK

Scarlet letter 1