Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube 
 
V predvianočnom období sme sa zapojili do súťaže „Vyzdobme si vianočný stromček“, ktorú organizuje pre základné školy mesto Poprad a OZ PRE MESTO. Zdobenie stromčekov sa uskutočnilo priamo na Námestí sv. Egídia. Ozdoby na vianočný stromček robili žiaci pod vedením pani vychovávateliek v školskom klube.
Počas otvorenia XV. Tradičného vianočného jarmoku sme sa zúčastnili odovzdávania cien. Tento rok nikto neostal bez ceny, pretože všetky stromčeky boli prekrásne. Vyzdobené stromčeky budú po ukončení jarmoku darované klubom dôchodcom a nemocnici, kde zahrejú srdiečka ďalším ľuďom.
— Zuzana Maškulková