Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube 
Dňa 7. 12. 2017 sa uskutočnila exkurzia študentov piatackého seminára z dejepisu do archívu v Spišskej Sobote. Odborný výklad nám poskytla PhDr. Zuzana Kollárová, PhD. Študenti Súkromného bilingválneho gymnázia v Poprade sa oboznámili s prácou v archíve. Spoznali špecifiká archívnického bádania, aký je vzťah histórie a archivistiky, tiež postupy pri ochrane archívnych materiálov. Medzi najzaujímavejšie predstavené písomné historické pramene nesporne patrila privilegiálna listina mesta Kežmarok. Archivárka študentom Life Academy kládla podnetné otázky týkajúce sa všeobecne verejnej správy, štátnej správy či samosprávy. Nasmerovala ich k samostatnému bádaniu a predstavila ďalšie doplnkové služby miestneho archívu v Poprade. Študenti si rozšírili obzory a súčasne si zopakovali časť maturitnej otázky.
— Mgr. Miroslav Andráš