Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube 
V dňoch 29.11 (streda) až 1.2.2017 (sobota) sa naši bádatelia z 5.B zúčastnili zážitkového kurzu zameraného na rozvoj životných zručností (odvaha, iniciatíva, vytrvalosť a snaha), zlepšenie tímovej spolupráce a vzťahov medzi žiakmi. Kurzu sa spolu so žiakmi zúčastnili: inštruktor zážitkovej pedagogiky Ján Smolka, zdravotník Michal Valkovič, animátorka Zuzka a triedny učiteľ Tomáš Macko.
Všetko to začalo na vlakovej stanici. Každý žiak si mal doniesť jedno surové vajíčko a dostali prvú úlohu – nájsť niekoho, kto bude mať nádobu na vajíčka a u neho to vajíčko odložiť. Tak sa zoznámili s Kapitánom Inkognitom (inštruktor zážitkovej pedagogiky), s ktorým potom cestovali vlakom do Kráľovej Lehoty. Z nej sa mali podľa mapy dostať na ranč – po šlapaní v noci asi 5 km to úspešne zvládli. Prvý večer sme si spoločne povedali o obavách a očakávaniach, stanovili sme si pravidlá. V noci sme si zahrali hru: hľadanie fľaše kapitána Joea, počas ktorej nás naháňali duchovia.
Druhý deň – štvrtok – po výdatnom snežení, odhŕňaní snehu a raňajkách nás čakala veľká strategická hra – pexeso v lese. Dala nám zabrať, pretože stále snežilo a hľadať obrázky pexesa v zasneženej krajine bolo náročné. Po hre prebehli workshopy o rolách v skupine: hovorca, zapisovateľ, pomôckár a časomerač, ktoré sme si hneď aj v malých aktivitách vyskúšali. Poobede nasledovala aktivizujúco–súťažná hra Bomba výzva. Počas nej žiaci v tímoch súťažili pri plnení rôznych úloh.
Podvečer sme si zahrali veľkú kreatívnu hru – fľaša. Žiaci dostali rôzne materiály a mali z nich vyrobiť fľašu, v ktorej sa udrží voda aspoň jednu minútu. Hra slúžila na vyskúšanie si práce v skupinách a zlepšenie spolupráce.
Večer sme si začali pripravovať reklamné spoty na jednotlivé životné zručnosti.
Deň sme ukončili večerným rituálom.
V piatok sme doobeda točili reklamné spoty, poobede sme si zajazdili na koňoch a začali sme plánovať prekvapenie na sobotu – obed pre rodičov. Rozdelili sme sa do skupín a každá skupina mala na starosti nejakú časť: vyrobenie pozvánky na obed, výber jedálneho lístka, počet surovín a ich cena, navarenie obeda, príprava stolov a výzdoby, obsluhovanie počas obeda a program počas obeda.
Deň sme zakončili nočnou hrou: Cesta odvahy, počas nej žiaci vo dvojiciach prechádzali lesom až  k ohňu, kde dostali list od svojich rodičov.
V sobotu sme všetky sily venovali príprave obeda pre rodičov – všetko spravili žiaci sami. Kurz sme ukončili obedom, kde sme premietli aj reklamné spoty, ktoré žiaci vyrobili.
Veľká vďaka patrí pani zriaďovateľke Česlovej, ktorá túto netradičnú aktivitu podporila. Takisto aj pani riaditeľke Kolcúnovej. A samozrejme aj rodičom, ktorí dali tomu šancu a svoje deti na kurz pustili a potom aj prišli na slávnostný obed.
– Tomáš Macko