Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube
Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka Súkromnej základnej školy sa 10.11. 2017 zúčastnili v Aréne Poprad burzy stredných škôl. Mali možnosť spoznať učebné odbory, opýtať sa čo ich zaujíma a zorientovať sa na ktorú strednú školu chcú ísť študovať. Na burze sa odprezentovalo 30 stredných škôl priamo z Popradu a okolia.
— Veronika Chmurová