Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube
Zdá sa vám, že v nadpise je príliš veľa cudzích slov? Aj naši prváci už vedia, že pri písaní ročníkovej práce im môže pomôcť rešerš. Rovnako známe sú im pojmy ako bibliografický záznam či monografia. Nielen o tom však bola naša hodina v knižnici.
Prváci Súkromného bilingválneho gymnázia v Poprade v utorok 7. 11. 2017 v rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra navštívili Podtatranskú knižnicu. Venovala sa im odborná pracovníčka knižnice Mgr. Iveta Michalčíková. Okrem toho, že im prezentovala, aké služby môžu žiaci v knižnici využiť, vyskúšala aj ich praktické zručnosti.
Šikovní študenti Life Academy sa v knižnici nestratili, veľmi pekne sa orientovali pri vyhľadávaní zadaných titulov z odbornej literatúry. Prváci preukázali, že vedia nájsť základné bibliografické údaje a majú pozitívny vzťah ku knihám.
Milým bonusom prehliadky knižnice bolo bezplatné členské na jeden rok pre všetkých. Veríme, že
naši študenti si cestu do knižnice vždy nájdu a že budú i naďalej vďačne využívať jej služby.
— Mária Benčatová