Leto v Súkromnej materskej škole

Naša materská škola je otvorená počas celých letných prázdnin. Deti tak môžu zažiť množstvo aktivít, ktoré obohatia ich svet poznania: navštívime spolu divadlá, kiná, múzeá, výstavy, galérie a ďalšie nevšedné miesta.

 • Športová olympiáda s rôznymi disciplínami.
 • Výroba vlastnej vlajky s témou Olympiády, ohňa a piktogramov.
 • Pracovný list; diskusia o Olympiáde a význame športu pre zdravie.
 • Hľadanie predmetov, ktoré sú na športovanie.
 • Určovanie správnych a nesprávnych potravín pre naše zdravie.
 • Ocenenie medailami.
 • Návšteva knižnice v Spišskej Sobote spojená z výtvarnou výstavou.
 • Čítanie príbehu, rozhovor o postavách, deji, obrázkoch. Chronologické usporiadanie deja podľa obrázkov.
 • Maľované čítanie vytvorené kreslením do textilu.
 • Hľadanie obrázkov (slov), ktoré sa rýmujú a tvorba veršov.
 • Spoločná tvorba rozprávky. Každé dieťa tvorí dej rozprávky pridaním vlastné myšlienky
 • Vytváranie záložiek do knihy pomocou kreatívneho materiálu.
 • Využitie rôznych netradičných maliarskych technik.
 • Miešanie základných farieb: maľovanie špongiou.
 • Vytvorenie umeleckého obrazu pomocou bublinkovej techniky.
 • Použitie hudobných nástrojov: sprievod slovenkých piesní.
 • Výroba mikrofónu a malé triedne kolo Superstar.
 • Návšteva výstavy v Tatranskej galérii.
 • Návšteva kina.
 • Výtvarný plenér v Spišskej Sobote.
 • Návšteva Podtatranského múzea v Poprade.
 • Vytváranie štátnej vlajky Slovenska technikou mozaiky.
 • Spoznávanie erbov mestských častí mesta Poprad.
 • Zoznámenie sa so základnými informáciami o Slovensku: hlavné mesto, Dunaj, Tatry, hymna, prezidentka, mena, mestá, ktoré deti niekedy navštívili, 8 krajov na mape.
 • Turistická vychádzka do Stráž spojená s pozorovaním prírody a vyhľadávaním podľa pracovného listu.
 • Pozorovanie rôznorodosti listov pomocou lupy, odtlačky listov.
 • Pokusy s vodou: rozpúšťanie látok vo vode (soľ, cukor, olej, ocot, káva).
 • Sledovanie slnka a tieňov, tvorba slnečných hodín.
 • Vzduch okolo nás: tvorba veternej vrtuľky.
 • Práca s číslami inak.
 • Pohybové hry s číslami.
 • Legáreň V Lifke – kocky Lego a matematika.
 • Geometrické tvary hmatom, tangram.
 • Meranie dĺžky, výšky a objemu.
 • Výroba kľúčenky.
 • Vytvorenie dreveného obrazu (opracovávanie dreva – brúsenie dreva, zabíjanie klincov, omotávanie drôtikmi).
 • Zábavné hry s robotom, kreslenie robota podľa fantázie.
 • Stavba domčekov z brick stavebnice.
 • Graduation day – rozlúčka s mini univerzitou.

Leto v Súkromnej základnej škole

Life Academy organizuje letný klub pre deti základnej školy v štyroch termínoch počas prázdnin, nabitý najpestrejšími dobrodružstvami pod vedením kvalitných a výborne pripravených pedagógov. V auguste budeme spoznávať prírodu v Krásnych Sadoch.

 • Botanická záhrada, múzeum a lanová dráha v Tatranskej Lomnici
 • Važecká jaskyňa
 • Steel park v Košiciach
 • Múzeum v Liptovskom Mikuláši
 • Aquacity Poprad
 • Tvorivé dielne s keramikárkou
 • Galéria Pedal planet v Novej Polianke
 • Aktivity v centre voľného času Kežmarok
 • Technické múzeum v Košiciach
 • Galéria Dobrá hračka v Tatranskej Lomnici