Symetriu nájdete v prírode takmer všade. Poznáme ju aj pod názvami súmernosť, rovnomernosť a pravidelnosť. V matematike máme tri druhy súmernosti, a to osovú, bodovú a rovinnú. Vo výtvarníctve okrem osovej súmernosti máme aj súmernosť stredovú. Počas letnej školy na elokovanom pracovisku v Krásnych Sadoch deti vyhľadávali rôzne predmety v prírode, ktoré sú symetrické, ale aj asymetrické.

Pozrite si viac našich letných aktivít »