V materskej škole sa často stretávame s drobnými úlohami, ktoré majú veľký význam pre rozvoj zručností detí. Jednou z týchto úloh môže byť aj viazanie šnúrok. Zdá sa to byť malá zručnosť, ale práve tu sa rozvíja vytrvalosť, ktorá je veľmi potrebná pre život. Je to proces, ktorý si vyžaduje opakovanie a zdokonaľovanie. Deti zistia, že sa nemôžu vzdať, keď sa im na začiatku nedarí. Postupne však získavajú dôveru a zručnosť potrebnú na úspešné viazanie. Keď sa im podarí zvládnuť túto úlohu samostatne, cítia sa úspešní a sú hrdí na seba. Viazanie šnúrok nie je len o topánkach, je to symbol malých úspechov, ktoré posilňujú vytrvalosť a odhodlanie našich najmladších. A v galérii sa môžete pozrieť na našich prvých vytrvalcov.