Les je skutočným pokladom, ktorý ponúka priestor pre objavovanie, hru a zároveň je výborným miestom, kde sa môžeme učiť o prírode priamym zážitkom. Deti z materskej školy spojili poznávanie s tvorivosťou a umeleckým prejavom v podobe výroby lesnej mandaly z prírodných materiálov. Každá trieda si vymyslela svoje lesné meno a vyrazila za poznávaním a dobrodružstvom do lesa. Zbierali rôzne poklady zo zeme ako šišky, kamienky, kôru, konáre, lístie, kvety, mach aj kamene. Počas hľadania sa oboznámili s ich vlastnosťami, učili sa, ako rešpektovať a chrániť prírodu tak, že zbierali len odpadnuté veci a nič nepoškodzovali. Po návrate na okraj lesa dostal každý priestor na vlastnú kreativitu pri spoločnej tvorbe lesnej mandaly. Deti spolupracovali v tímoch, učili sa rešpektovať názory ostatných a zdieľať materiál s kamarátmi. Fantázii sa medze nekládli. Okrem rozvíjania detskej tvorivosti aktivita podporovala environmentálne cítenie detí, ich vnímanie rozmanitosti a krásy prírody.