Rodičia Mudrlantov prijali pozvanie na návštevu našej triedy a pri káve alebo čaji sme sa porozprávali na rôzne témy. Ako prvého sme u nás v triede mali na návšteve Barborkinho ocka, ktorý nám priblížil jeho prácu v dopravnej spoločnosti v Anglicku. Barborkina mamka nám predstavila anglické mesto Ipswich, kde naša Barborka žila. Pozvanie prijala aj Egeho mamka Goksu a priblížila nám tureckú kultúru, odlišné zvyky, tradície a gastronómiu. Turecká babka Esma nám upiekla turecké sušienky, aby sme mali predstavu o vynikajúcich tureckých koláčoch. Veľmi ochotní boli aj rodičia Zarky a odpovedali na všetky naše zvedavé otázky. Kedže Zarkin ocko je z New Castle, všetky otázky sme kládli v angličtine. Na Egeho otázku ” What is your favourite food?”, odpovedal: “Kapustnica”. Ďakujeme za všetky milé návštevy v triede Mudrlantov.