Tento rok sa v Life Academy niesla oslava “strašidelného” sviatku v duchu vtipných a tvorivých aktivít študentov. Žiaci základnej školy sa mohli zabaviť v bludisku, escape room, skladaním kostry, halloweenskym maľovaním tváre či pri hľadaní prekvapenia v kufri. Rovnako zábavné boli aj aktivity študentov gymnázia, ktorí pripravili hru lov jabĺk, múmiu a vedomostný Kahoot test. Organizátori, členovia školského parlamentu, zároveň vyhlásili súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu s témou Halloween. Na základe dôkladného hodnotenia komisie sa víťazmi stali triedy VI. B a IV. A. Víťazom blahoželáme a tešíme sa na skvelú zábavu aj o rok.