Vo štvrtok podvečer sa v Dome kultúry stretli nadšenci hudobného umenia. Pohodlne sme sa usadili a spoločne si užili poeticko-hudobný večer. Tak, ako sa hmyz na jar rozlietava a bzučí všade navôkol, vyšli zo svojich tried aj učitelia a žiaci ZUŠ na Letnej ulici. Predviedli, čo niekoľko mesiacov nacvičovali a svojimi výkonmi predstavili umenie svojho nástroja. A ako sa koncert páčil našim žiakom? Veľmi. Bádateľka Ľudka videla prvýkrát naživo kontrabas, Benovi sa páčil akordeón, Jakub si podupkával pri Uhorských tancoch a dievčatá Lili a Mišku najviac zaujalo číslo, kde hrali štyria klaviristi spolu.