Známa hudobná šou Superstar sa uskutočnila aj v našej Súkromnej materskej škole Life Academy. Prvý ročník škôlkarskej Superstar bol plný hudobných talentov. Do najlepšej dvanástky finalistov boli vybraté deti z celej škôlky. Ozývala sa hudba rôzneho žánru a nechýbali ani piesne v angličtine či ľudové piesne. Ďakujeme rodičom za skvelú prípravu detí a za skvelý výber piesní. Blahoželáme víťazke Alexandre Štefaňakovej, ktorá si odniesla zlatý pohár s piesňou od Twiins – Bábika na kľúč.