Už názov prezrádza, že hlavným zámerom tohto projektu je pomôcť zlepšiť zrak detí predškolského veku. Ide o meranie pomocou binokulárneho autorefraktora Plusoptix. Tento prístroj dokáže odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku, ako je napríklad astigmatizmus, tupozrakosť či škuľavosť. Do merania sa zapojilo 39 detí z našej materskej školy. Deťom sa prístroj, ktorým vykonávali meranie, veľmi páčil. Vydával zaujímavé zvuky, pozerali sa na noštek veselého smajlíka a meranie trvalo iba pár sekúnd.