Mesiac marec patrí knihám. U nás tento mesiac so sebou prináša súťaž v prednese poézie Recitátorik. Tento rok to bol už 3. ročník. Deti z každej triedy našej materskej školy sa zúčastnili triedneho kola. Víťazi sa stretli v piatok 24. 3. na celoškôlkarskom kole. 13 detí súťažilo v dvoch kategóriách. Ukázali svoju nebojácnosť, chuť súťažiť a talent. Víťazi kategórie 3-4 ročné deti: 1. miesto Olívia Dončáková (trieda Žabky) 2. miesto Lukáš Dubec (trieda Žabky) 3. miesto Robin Rovnianek (trieda Hviezdičky) V kategórii 5-6 ročných detí: 1. miesto: Felix Turoček (trieda Zvedavkovia) 2. miesto: Yan Shumyhora (trieda Zvedavkovia) 3. miesto Alexandra Štefaňáková (trieda Vševedkov) Ďakujeme rodičom za prípravu detí na túto súťaž. Tešíme sa na ďalší ročník.