Vševedkovia hudbu milujú, a to v rôznej forme – počúvanej i prezentovanej. Sami dobre vedia, ako si spestriť jej vnímanie. A to hrou na vlastné telo, tlieskaním, dupaním, lúskaním. Tieto “hudobné nástroje” už majú zvládnuté na jednotku. Preto sme začali používať aj naozajstné hudobné nástroje, napríklad ozvučné drievka, tamburínu, bubon, xylofón, triangel. Vševedkovia poznajú aj iné hudobné nástroje, na ktorých nie je také ľahké hrať. Za takýmito sme sa vybrali do obchodu s hudobnými nástrojmi. Našli sme tam klavír, gitaru, basu, ukulele. Pozorne sme si ich poprezerali, vyskúšali a prišli aj prvé nesmelé túžby: “Keď podrastiem, budem sa učiť hrať na klavíri.” Tak čo, myslíte si, že v našej triede vyrastie hudobná hviezda?