Žiaci našej školy sa opäť zapojili do vedomostnej súťaže. Vedomosti si vyskúšali z predmetu matematika na súťaži Klokan. Do tejto súťaže boli prihlásení žiaci 2., 3. a 4. ročníka. Táto súťaž bola výnimočná, pretože sa do nej po prvýkrát prihlásili aj naši šikovní prváčikovia. Vyskúšali si prácu s testom, potrápili svoje bystré hlávky a podávali svoj najlepší osobný výkon. Pevne verím, že s výsledkom sú spokojní všetci žiaci, ktorí Klokanili a dostali sa tak spokojne do mozgovej „Knižnice“.