Poďte s nami nahliadnuť do zákulisia skvelej a zmysluplnej akcie s názvom U nás sa dobro násobí, ktorá má v našej škole dlhoročnú tradíciu. Tohtoročné prvé stretnutie nášho tímu prebehlo v októbri, kedy začalo hľadanie miest, kam by sme mohli tentoraz adresovať našu pomoc. V novembri padla voľba na pani opatrovateľky mesta Poprad, ktoré šíria dobro a pomoc medzi obyvateľov nášho mesta po celý rok. Rozhodli sme sa v spolupráci s mestom oceniť ich prácu a poďakovať im za ich obetavosť. V okolí nášho mesta je aj mnoho detí, ktoré nemajú šťastie na bezstarostný domov, preto sme sa rozhodli nadviazať na úspešnú akciu spred dvoch rokov Dobro v škatuľke a priniesť darčeky, ktoré vyrobia naše deti svojim rovesníkom do Centra pre deti a rodiny, ktoré zastrešuje detské domovy rodinného typu v našom okolí. Hneď po tomto výbere sa začala výroba plagátov, za ktoré ďakujeme našej tretiačke Veronike. Ďakujeme aj všetkým kolegom, ktorí nám pomohli s propagáciou akcie medzi žiakmi i osobne pripravenými balíčkami. Ďakujeme celému tímu za nasadenie, s akým pripravoval a podporoval túto akciu. A predovšetkým ďakujeme Vám, milí rodičia a študenti. Bez Vašej podpory a spolupatričnosti by sa nám akciu nepodarilo dotiahnuť do úspešného konca. A o tom, že jej koniec je viac než úspešný, svedčia tieto čísla: 97 balíčkov pre opatrovateľky a opatrovateľov nášho mesta, 134 balíčkov, ktoré darovali deti deťom. Po zbere škatuliek dobra nasledoval ich odvoz do priestorov Life Academy aj z našich elokovaných pracovísk v Krásnych Sadoch a na Francisciho ulici, triedenie a rozvoz darčekov, aby sa načas dostali do rúk pani opatrovateľkám i tým správnym dievčatám a chlapcom podľa ich veku. Balíčkov pre deti bolo dokonca toľko, že sme okrem Centra pre deti a rodiny v Poprade priniesli radosť aj deťom v Dome Charitas sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi a balíčky si pod vianočným stromčekom čoskoro otvoria aj deti nachádzajúce sa v Útulku vo Svite. Tohto roku sa u nás v Life Academy dobro znásobilo 231 krát. ĎAKUJEME za podporu, všetkým prajeme krásne a pokojne prežité vianočné sviatky a veľa dobra okolo Vás aj v budúcom roku.