Po dvoch rokoch odlúčenia a stretnutí len cez internet sme sa opäť mohli zúčastniť na konferencii pre školské parlamenty, ktorá sa konala 15.12.2022 v Prešove v zasadačke Prešovského samosprávneho kraja. Zúčastnili sa na nej členovia nášho školského parlamentu Lívia Mlčochová a Michael Petrík a koordinátorka pani Hlaváčiková. Po úvodnom príhovore pána predsedu Prešovkého samosprávneho kraja Milana Majerského nám boli predstavené dva projekty v rámci iniciatívy Zlepšime to. Išlo o vytvorenie oddychovej zóny a usporiadanie noci v škole. Nasledovali prednášky, ktoré nám priblížili tému vodcovstva. Veronika Miškech Fričová rozprávala o esenci výnimočného lídra a Rudolf Christopher Takáč vysvetlil, na čom záleží pri dosahovaní cieľov. Posledným rečníkom bol Ján Smolka, ktorý nam priblížil návyky efektívnych ľudí. Všetky prednášky boli veľmi interaktívne, pričom rečníci kládli študentom podnetné otázky a vyzývali nás ku vzájomnej interakcii. Celá konferencia bola ukončená kvízom, v ktorom mohli študenti získať zaujímavé ceny. Už teraz sa tešíme na ďalšie takéto podnetné stretnutie s inými študentami a zaujímavými rečníkmi.