Druháci pozvali prvákov, lebo sa chceli pochváliť svojou prácou. Pracovali totiž na vlastných triednych časopisoch. Boli rozdelení do tímov, ktoré mali za úlohu vytvoriť triedny časopis. Prváci boli poslucháčmi, ale aj hodnotiteľmi prác jednotlivých tímov. Druháci predviedli skvelú prácu a tímového ducha. Časopisy, ktoré vznikli, budú pre nich peknou spomienkou. A prváci sa už teraz môžu tešiť na podobnú výzvu.