Aj tento rok sa 19 žiakov našej základnej školy zúčastnilo na školskom kole Olympiády v anglickom jazyku. Účasť bola pestrá od štvrtákov až po ôsmakov v kategóriách 1A až 1C. V každom kole máme postupujúcich – za 1A kategóriu je to Emma Klocoková, za 1B kategóriu Martin Urbanovič a za 1C kategóriu Liliana Kromková. Všetkým srdečne blahoželáme.