S drogami sa môžeme stretnúť všade okolo nás. Mnoho ľudí je závislých na alkohole, cigaretách či iných, tvrdších drogách, ale napríklad aj na herných automatoch. Závislosť začína niekedy zvedavosťou, inokedy nudou alebo pocitom nespokojnosti či nešťastia. Je to téma, pred ktorou nie je vhodné zatvárať si oči a myslieť si, že nás sa to netýka. Preto je mimoriadne dôležité, aby bola verejnosť, ale hlavne deti, informované o rozličných druhoch závislostí a o ich škodlivosti, a tak aby vedeli povedať drogám jasné “NIE!” V týždni od 14. do 18. novembra sa vyfarbila celá naša škola. Každý deň vo ,,Farebnom týždni“ sme sa obliekli do inej farby. Na tému konkrétneho dňa upozorňovala farba, v ktorej sme boli oblečení. Každému dňu sme priradili jednu z farieb, ktorá symbolizovala boj proti rôznym závislostiam a preferenciu zdravého životného štýlu. Pondelok bol veselý žltý, utorok zelený, v stredu nás povzbudila červená a koniec týždňa bol modrý. Bol to veselý týždeň, lebo už od rána sa deti tešili na spolužiakov, čo budú mať oblečené a či aj pani učiteľka je s nimi zladená. Táto aktivita nás zjednotila a vytvárali sme veľkú farebnú rodinu. Dni v tomto týždni boli pre nás krajšie, radostnejšie a farebnejšie.