Štvrtková mapka mysle potešila hádam všetkých milovníkov vody. Padleboardový deň začal málo slnečným ránom, no nadšenie a chuť vyskúšať si niečo nové prinútilo slniečko vykuknúť spoza mrakov. Dopoludnie ubehlo rýchlo, prváci navštívili rozprávkový les, druháci si pred obedom urobili nácvik vybíjanej. Tretiaci sa zdokonalili v počítaní svojho vreckového, aby zistili, koľko môžu minúť na nanuk a štvrtáci písali správy v indiánskom písme. Horúce počasie nás všetkých popoludní vylákalo k vode. Na pláži vytvárali deti mestečko s priehradami z kamienkov a piesku a šantili vo vode. Na padleboarovom výlete sa deti od pána inštruktora dozvedeli, prečo je na Teplom Vrchu voda najteplejšia i to, prečo je príroda stále neporušená. Na záver si mohli odvážlivci overiť, že záchranná vesta ich naozaj udrží nad vodou. Večerný turnaj vo vybíjanej upevnil nové priateľstvá.