Ráno nás prekvapilo zamračeným počasím. No nič to neubralo na pozitívnej energii a chuti vyplniť tretiu stranu našich denníčkov. Zábavné úlohy z matematiky, slovenského jazyka, prvouky a prírodovedy zvládli decká hravo a stihli navštíviť aj miestnu poštu, aby odoslali listy a pohľadnice svojim blízkym. (Veru sa majú na čo tešiť!) Sviatok detí sme začali hneď po odpočinku oslavovať športom. Na stanovištiach plnili deti rôzne aktivity: kondičné cvičenia, hru na trpaslíka, stoj na jednej nohe, naháňačky, kľuky na hrádzi. V cieli čakali na každého pekné darčeky, no najlepšou odmenou bolo kúpanie. Slniečko nás vysušilo a my sme pokračovali na perfektne vybavené multifunkčné ihrisko tunajšej základnej školy. Po večeri sa deti tešili na ďalšie prekvapenie… Dievčatá i chalani sa vyobliekali do večernej róby a mohla začať diskopárty. Vyšantení, vytancovaní a príjemne unavení sa tešíme na to, čo nám prinesie zajtrajší deň.