Na hodine slovenčiny si Mudrlanti v súlade so všetkými pravidlami rozkazovali. Prečo? Učili sme sa, ktoré VETY sú rozkazovacie – tu nám na nácvik poslúžilo pomyselné šteniatko, želacie – s tými nebol problém, každý si zaželal prázdniny alebo aspoň koniec hodiny, zvolacie – Gól! – futbalista Ege nám s tým pomohol okamžite. Dnes to už vieme! Hurá! Kto neverí, nech si svojho Mudrlanta vyskúša.