Slovo férový či spravodlivý sa nám v živote spája s viacerými situáciami – spravodlivý rozsudok, hnev, spravodlivé hodnotenie… Vedeli ste, že aj obchod môže byť označený týmto pojmom? Na etickej výchove sme sa s druhákmi venovali vysvetleniu pojmu Fair Trade, jeho prínosu pre predajcov i pre nás, kupujúcich. Dozvedeli sme sa, že spravodlivému obchodu je na celom svete venovaná druhá májová sobota, preto sme pri tejto príležitosti pripravili pred budovou školy informačnú výstavu pre našich rodičov, vyučujúcich i spolužiakov. Predstavili sme im logo tejto iniciatívy, vysvetlili sme, čo pojem Fair Trade znamená i miesta, kde v našom okolí tieto produkty možno kúpiť. Všetkých prichádzajúcich ráno čakalo aj privítanie v podobe ochutnávky čokolády a džúsov. Ak vás naša akcia a myšlienka spravodlivého obchodu zaujala, môžete ju pri najbližšom nákupe podporiť kúpou výrobkov s týmto označením.