Ako sa môže stať človeku, že oslepne – nevidí? Na začiatku bol rozhovor, aké to je byť nevidiaci. Aké je byť nevidiacim si Dobrodruhovia vyskúšali so zatvorenými očami a potom dostali príležitosť vyskúšať si to aj pri plnení úloh. Posadali sme si do kruhu a so zaviazanými očami sme zisťovali, aký predmet držíme v ruke. Taktiež sme mali za úlohu spočítať mince, ktoré potrebujeme na nákup. Aj cesta do obchodu je určite náročná. Najprv každý dostal navigátora, ktorý ho musel bezpečne previesť cez určenú dráhu. Potom si to už musel každý vyskúšať sám len na základe slovného navigovania.