Aj tento rok sme v našej Life Academy objavili a podporili recitačné talenty. Veľmi sa tešíme, že máme toľko šikovných recitátorov a recitátorky. V 1. kategórii získali prvé miesto Mathias Jozef Jagáč (poézia) a Tamarka Čillíková (próza). Druhé miesto získal: Michal Rastislav Šramko (poézia), Linda Turočeková a Tomáško Mrázek (próza). Tretie miesto v próze obsadil Adamko Bobáľ.

2.kategória bola taktiež plná šikovných recitátorov: 1. miesto získala Terézia Juríková (poézia) a Sofia Grocholová (próza). 2.miesto patrí Borisovi Čečotovi (poézia) a Petre Pauliniovej (próza). O tretie miesto sa podelili Ninka Michalková a Alexandra Miškovská (poézia). V tretej kategórii sme mali ťažké rozhodovanie, lebo obe postupujúce recitátorky boli úžasné. 1. miesto nakoniec získala Karolína Eva Čapková a druhé Denisa Chocholová.

Všetkým recitátorom a recitátorkám srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri tejto pôvabnej umeleckej činnosti.