Kto by tu jedol?! Na hodinách Informatiky určite nik. To len naši siedmaci kolážujú. 

Lebo jeden obrázok je viac ako tisíc slov. A koláže, ktoré sú schopní vytvoriť siedmaci, majú obrázkov habadej.

Každý z nás občas, či už v detstve alebo v neskoršom veku, siahne po albume fotografií. Aj keď je dosť možné, že každý si album fotografií predstavuje inak. 

Všetci sme už niekde na internete videli fotografie, na ktorých sú zachytené rovnaké okamihy pred rokmi a v súčasnosti. Aj naši siedmaci si na hodinách informatiky vytvorili tieto albumy aby si ich mohli pozrieť o 5, 10, 20 rokov. Možno na stretnutí bývalých žiakov Life Academy. Neviem.

Zatiaľ si ich môžeme pozrieť všetci. Tu a teraz.