Keď sa žení motovidlo, Mudrlanti nesmú chýbať. Táto nákazlivá pesnička nás zdvihla zo stoličiek a vďaka spolupráci s pánom Solusom na hodinách telesnej výchovy sa Mudrlanti vedeli správne postaviť k svojmu tanečnému partnerovi alebo partnerke. Bola to dámska volenka, kde si všetky dievky uchytili svojho tanečníka. Verím, že krátka ukážka z hodiny vám tiež vyčarí úsmev na tvári.