Pohyb na čerstvom vzdzhu je pre nás dôležitý, a tak sme sa opäť s deťmi so Súkromnej materskej školy Life Academy vybrali na turistickú prechádzku, počas ktorej sme pozorovali les. Samozrejme, niečo o lese už vieme. Vieme, ako sa v lese správať, aj keď sme najmenší. Vieme, že stromy a lesy sú pľúca našej krajiny, a preto ich musíme začať chrániť už od materskej školy.

Neodmysliteľnou súčasťou lesa sú zvieratká, na ktoré detičky nezabudli a doniesli im samé dobroty, aby sa im podarilo chladnú zimu lepšie zvládnuť.