Na hodinách výtvarnej výchovy sme sa nechali inšpirovať históriou Egypta. Tak zľahka sme sa dotkli jeho slávnej minulosti a povedali sme si, že vládca sa volal faraón, stavali si obrovské pyramídy, mačka bola posvätným zvieraťom a pod. Mudrlanti sa pokúsili kresbou zachytiť portrét osoby alebo vyobraziť božstvo.

Písmo bolo témou ďalšej hodiny. Egypťania ho mali veľmi zaujímavé – obrázkové. To nás inšpirovalo k tomu, aby si deti vymysleli svoje vlastné symboly. Deti kreslili a tvorili úplne spontánne a na záver sa všetky chceli podeliť o svoj obrázkový odkaz. Vznikla akási zmes minulosti, ktorá sa prelínala so súčasnosťou. Pozývame Vás do galérie, kde si môžete vypočuť kratučké úryvky z ich prezentácie.